Image Image Image Image Image

TERAPIA RUCHEM – SESJE INDYWIDUALNE

————

Terapia tańcem

Praca z ciałem i ruchem w podejściu somatycznym to przede wszystkim okazja do głębszego poznania samego siebie, zrozumienia własnych ‘nawyków’ funkcjonowania w świecie i możliwości rozwoju naszej wewnętrznej świadomości. Wiele z nas myśli, że siebie znamy najlepiej, jednak warto pamiętać, że człowiek jak wszystko inne w świecie jest stałym procesem zmian, więc kwestia samopoznania i weryfikowania stanu zdrowia powinna być kwestią naszej codziennej uwagi. Sesje indywidualne skupiają się głównie na terapeutycznym podejściu do odkrywania ‘siebie w ruchu’ co daje nam możliwość wsłuchania się we własne emocje, życiowe potrzeby oraz ukryte dysfunkcje psycho-fizyczne. Wszystko to komunikuje dla nas ważne informacje zdrowotne.

Nasze ciało to miliony inteligentnych komórek, które żyją ruchem. Ruch bowiem to funkcjonowanie energetyczne każdej komórki. Nawet pojedynczy oddech nie jest bez niego możliwy. Często, żyjąc narzuconym zewnętrznie tempem wpadamy w dysonans z własnym ciałem i jego potrzebami, co prowadzi do stanów chronicznego stresu, spadku odporności czy wydolności psychofizycznej. Często też, narażeni jesteśmy na dysbalans rozwojowy (u dzieci i młodzieży), przeładowanie emocjonalne, zmęczenie zawodowe, sprawnościowe przeciążenie organizmu czy nagłe zmiany związane z wiekiem, kontuzją czy nadwagą, którym doraźnie pomóc można tylko na krótko.

Poprzez pracę indywidualną z ruchem, wyobraźnią i formami ekspresyjnymi mamy okazję do odkrywania własnego potencjału samo-regeneracji, potencjału ciągłego rozwoju oraz wewnętrznej i zewnętrznej integracji w życiu codziennym, które często śpią w nas, niezapraszane, a które są prawdziwą okazją do wypracowania stałej harmonii i równowagi psychofizycznej. Terapia tańcem to forma somatycznej, duchowej terapii. Rzeszów – Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej. Zapraszam.

‘PRAWDZIWY TANIEC UCZY NAS ZARÓWNO LEKKOŚCI JAK I MĄDROŚCI BYCIA SOBĄ’

Anna Peszke Dako

pedagog somatyki ruchu, terapeuta tańcem i ruchem, trener personalny, teatrolog

 606 371 763

———–