Image Image Image Image Image

Szkolenie: “Ciało w żywiole ruchu – podstawy wyobraźni kinetycznej”

Szkolenie: “Ciało w żywiole ruchu – podstawy wyobraźni kinetycznej”
 
Centrum Sportu i Rekreacji UR, Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „DUNAMI” oraz Etno.wirownia zapraszają na cykl trzech szkoleń z zakresu edukacji somatycznej. Cykl ten został zainspirowany żywiołami. Zachęcamy do udziału w całym cyklu szkoleniowym, można także uczestniczyć w poszczególnych jego częściach.
Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dla animatorów, dla osób prowadzących zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne, taneczne, jak również dla wszystkich zainteresowanych tematyką ruchu w edukacji,
w szczególności dla rodziców pragnących twórczo wychowywać swoje dzieci.
 
Szkolenie ma na celu zarówno przedstawienie propozycji scenariuszy zajęć, jak również zainspirowanie do tworzenia własnych kreatywnych form zajęć, rozwijanie wyobraźni w zakresie pedagogiki ruchu, wyobraźni kinetycznej i edukacji somatycznej.
 
MOTTO: „Od dawna wiadomo o związkach żywiołów i zmysłów. (…)
Ziemia jest plastyczna, zmysłowa, pachnie, poddaje się działaniom jak rzeźba, zmienia się pod stopami – odpowiada tancerzom na ich ruchy lub przeciwnie stawia opór, brudzi ciała, łączy się
z ludzkim potem. (…)” A. Rembowska, „Teatr Tańca Piny Bausch”.
 
Część 1. “Ruch w żywiole ziemi i wody” – 18 czerwca 2016
Część 2. “Ruch w żywiole powietrza i ognia” – 23 lipca 2016
Część 3. “Fuzja żywiołów – poszukiwanie połączeń między żywiołami, połączeń w ciele i między ludźmi” – 27 sierpnia 2016
 
Część 1. OPIS
 
“Ruch w żywiole ziemi i wody” – część ta zostanie podzielona na dwie uzupełniające się sesje.
 
Sesja 1.
Prowadzenie Anna Peszke-Dako
 
Program:
Sesja poranna szkolenia będzie poświęcona wprowadzeniu do zagadnień i podstaw somatyki ruchu w oparciu o pracę z tematyką żywiołów oraz poszerzeniu wiedzy na temat między-kulturowej historii i konceptualizacji żywiołów a ich relacją z ciałem i ruchem.
Poznamy również praktyczne związki między elementami ziemi i wody a funkcjonowaniem naszej psychiki i psychomotoryki poprzez doświadczanie i pracę z elementami otwartej zabawy, psychologicznych mechanizmów projekcji, wizualizacji twórczej i aktywnej wyobraźni, która dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest codzienną rzeczywistością, dla dorosłych natomiast może być edukacyjnym wyzwaniem. Poprzez selekcję praktycznych ćwiczeń ruchowych doświadczymy związku między żywiołami a podstawowymi zagadnienia somatycznymi, jak na przykład bardzo ważna dla dzieci w różnym wieku komunikacja kinetyczna (komunikacja niewerbalna), relacja ciała w ruchu do stanu emocjonalnego czy promocji kreatywnego myślenia oraz poznamy siłę własnego doświadczania w odbieraniu i interpretowaniu świata zewnętrznego
w którym wzrastamy, wychowujemy się i żyjemy.
Poprzez proste ćwiczenia ruchowe wykonywane indywidualnie, w parach i grupie dowiemy się również jak praca z tematyką żywiołów pomoże nam i naszym podopiecznym funkcjonować
w pełni zarówno jako jednostka (w procesie wczesnej indywidualizacji) oraz jako część grupy, bez kreowania sztucznych schematów interakcyjnych, i jak naturalność ‘żywiołowa’ wpływa na nasze samopoczucie i przynależność środowiskową. Poznamy elementy wizualizacji, improwizacji ruchowej i refleksji somatycznej. Zajęcia potrwają 2 godziny.
 
Zajęcia prowadzi Anna Peszke Dako – teatrolog (MA Amsterdam University, NL), pedagog tańca
i somatyki ruchu (MA University of Central Lancashire, UK z akredytacją ISMETA), dramaturg tańca współczesnego, artystka sztuk performatywno-wizualnych, założycielka Studia Ruchu
i Edukacji Somatycznej DUNAMI w Rzeszowie, jak również międzynarodowo działającej firmy Aenimae Productions (www.aenimae.eu) i Teatru Tańca aThea. Często współtworzy z innymi artystami jako producentka, tancerka, edytorka i scenografka a jej produkcje Aenimae pokazywane były już parokrotnie na międzynarodowych festiwalach filmów tańca. Obecnie prowadzi własną praktykę terapii tańcem i ruchem (www.dunami.pl) oraz organizuje i prowadzi różnorodne warsztaty i szkolenia taneczno-ruchowe w kraju i za granicą. Jest też aktywną uczestniczką życia kulturalno-artystycznego oraz wielorakich warsztatów szkoleniowych z szerokim doświadczeniem w pracy z wszystkimi grupami wiekowymi: dziećmi, dorosłymi oraz seniorami.
 
 
 
Sesja 2.
Prowadzenie – Marta Berdel-Dudzińska
 
Program:
Sesja popołudniowa będzie związana z tańcami etnicznymi z różnych stron świata oraz elementami muzykoterapeutycznymi.
Uczestnicy nauczą się kilku tańców zróżnicowanych pod względem tempa, nastroju, charakteru. Choreografia prezentowanych tańców bazować będzie na tańcach tradycyjnych
z różnych stron świata (w tym na tańcach polskich). Tańce etniczne związane będą z żywiołem ziemi i wody.
W części muzykoterapeutycznej podczas praktycznych ćwiczeń zaprezentowany zostanie wpływ muzyki na nastrój człowieka oraz przedstawione zostaną możliwości wykorzystania muzyki w działaniach ruchowych i innych. Ćwiczenia z zakresu muzykoterapii wraz z propozycjami metod relaksacyjnych opartych na wizualizacji związane będą z wiodącymi w tej części szkolenia żywiołami.
Działania muzykoterapeutyczne służą ułatwieniu komunikacji z samym sobą i z grupą, polepszeniu procesu uczenia się, a także mobilizują siły witalne, stwarzają możliwość ekspresji emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej. Z badań wynika, że uczestnicy sesji muzykoterapeutycznych rozwijają swój potencjał twórczy.
 
Uczestnicy dostaną drogą mailową krótki skrypt zawierający opis ćwiczeń i tańców wraz z muzyką w plikach mp3. Zajęcia potrwają 2 godziny.
 
Zajęcia poprowadzi Marta Berdel-Dudzińska – prawnik, muzykoterapeuta (muzykoterapia – Certyfikat MEN -37/MUZ/), nauczyciel akademicki, członek – założyciel stowarzyszenia Towarzystwo Akademickie “Creator” mającego siedzibę w Rzeszowie, prowadzi zajęcia z tańców etnicznych w Akademii 50 Plus oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rzeszowie. Założycielka nieformalnej grupy inicjatywnej „Etno.wirownia”. W portalu Facebook prowadzi społeczność „Historia tańca.” Interesuje się tradycyjnymi tańcami z Polski i innych krajów świata.
Tańczy oraz prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łące prowadzonym przez „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku”.
W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” organizowanych przez Wydział Muzyki oraz Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
* * * * * * * * *
 
Forma warsztatowa, podczas której uczestnicy wykonują ćwiczenia przeznaczone dla dzieci- zapewni poznanie procesu nauki i dobrą zabawę, co posłuży także własnemu rozwojowi.
Obowiązuje wygodny strój i obuwie – najlepiej baletki lub skarpetki. Proszę wziąć ze sobą wodę mineralną.
 
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Materiały – opisy i muzyka będą dostępne w formie elektronicznej (szczegóły organizacyjne dotyczące udostępniania omówione zostaną w trakcie szkolenia).
 
Termin:
18 czerwca 2016 (sobota), od 10.30 do 15.00 (30 min – przerwa obiadowa)
 
Miejsce:
Sala Seminaryjna oraz sala taneczna w Centrum Sportu i Rekreacji UR przy ul. Ćwiklińskiej 2, pierwsze piętro.
 
Opłata: 90 zł od osoby za pojedynczy warsztat.
Opłata całościowa: 220 zł
 
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przez stronę:
http://www.dunami.pl/pl/kontakt/
(zakładka “Kontakt i Zapisy”)
W zgłoszeniu prosimy także podać, z jaką grupą wiekową pracujecie Państwo na co dzień.
 
Koordynator warsztatów:
Marta Berdel-Dudzińska
mardudzi@wp.pl
795 48 71 75
 
Zgłoszenia – do 10.06.2016
 
Zgłoszenia przez stronę:
http://www.dunami.pl/pl/kontakt/
Zakładka “Kontakt i zapisy”
 
 
Termin wpłaty – do 10.06.2016
 
Dane do przelewu:
“Holinga” Marta Berdel-Dudzińska
Ul. Krynicka 2/20, 35-505 Rzeszów
22 1050 1562 1000 0091 1123 5181
ING Bank Śląski
 
W tytule przelewu prosimy podać: „Somatyka szkolenie 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika”