Image Image Image Image Image

WARSZTAT RUCHU AUTENTYCZNEGO z Marią Oberem

Screen Shot 2015-09-21 at 19.06.33

 

19-21 sierpnia 2016 

STUDIO DUNAMI

zaprasza

na

WARSZTAT

RUCH AUTENTYCZNY -

 Wprowadzenie do Wielo-wymiarowej Praktyki Ruchu

z 

 Marie-Luise Oberem

Screen Shot 2015-04-14 at 15.55.43

Movement to be experienced has to be found in the body, not put on like a dress or a coat. There is that in us which has moved from the very beginning; it is that which can liberate us. 

Mary Whitehouse

Ruch Autentyczny został zapoczątkowany przez Mary Whitehouse, pionierkę pracy z Terapią Tańcem i Ruchem. Ruch Autentyczny to terapeutyczna metoda pracy z tańcem, jak również  forma medytacji w ruchu, której korzenie łączą się z wieloma formami tańca ekspresyjnego oraz psychologii głębi. Jest to praktyka bazowana na interakcji i dialogu pomiędzy ciałem a psyche, która rozbudza i wyraża się w intuicyjnie kreowanym ruchu. W praktyce tej obecna jest zawsze osoba ruszająca się oraz jej świadek, które wspólnie uczą się świadomości własnej relacji do ciała, własnego ego oraz innych osób wokół. Rolą świadka jest aktywne oferowanie otwartej i wrażliwej postawy oraz pełnej uwagi na osobie ruszającej się. W Ruchu Autentycznym pracujemy w ciszy. Dzięki otwartej postawie i skupieniu na impulsach wewnętrznych, osoba ruszająca się wsłuchuje się w sygnały własnego ciała i w ten sposób pozwala by ruch wykreował się samoistnie. Dzięki temu, ruch ten pozostaje wierny wewnętrznym impulsom psychicznym i naturalnie znajduje swoją formę ekspresyjną w ciele. Niewidoczne staje się widoczne. 

W Ruchu Autentycznym uczymy się poruszać i doświadczać płynności obrazów i wrażeń wewnętrznych w trakcie gdy one dają się nam poznać poprzez ruch, minuta po minucie, krok po kroku. Ciało w ruchu staje się więc kontenerem świadomości którą chcemy doświadczyć i poznać. Często doświadczane są stany pełnej klarowności, integracji i jedności. Ruch Autentyczny pozwala nam przybliżyć się do źródła naszej egzystencji i bycia sobą, z którego czerpiemy odnowę i orzeźwienie. 

Ten wprowadzający do praktyki Ruchu Autentycznego warsztat, i jego planowana kontynuacja w przyszłości, oferuje wyjątkową okazję poznania podstaw tej oryginalnej metody pracy z ruchem i tańcem jak również możliwości pogłębienia samoświadomości oraz otworzenia się na naturalne i świadome procesy bycia w ruchu. 

The roots of this work can be traced to the earliest human history when disease was seen as a loss of soul and dance as an integral part of the healing ritual.

           Joan Chodorow

Z początku, metoda ta wydaje się być bardzo prosta: z zamkniętymi oczami osoba ruszająca się skupia swoją uwagę da doznaniach wewnętrznych, kreowanych poprzez różnorodne impulsy, wspomnienia, sny i wrażenia kinetyczne. Niemniej jednaj, praca ta ma ogromne pokłady głębi, niełatwo rozpoznawalne dla osoby niepraktykującej. Poprzez ruch, osoba ruszająca się stara się pozostawać w stałym świadomym związku ze wszystkimi wrażeniami sensoryczno-kinetycznymi oraz emocjami jakich doświadcza a które podpowiada jej ciało w ruchu. 

Osoba ruszająca się uczy się odróżniać pomiędzy stanami kiedy ‘sama się porusza’ (I am moving) a kiedy ‘jest poruszana’ (I am moved). Ruch Autentyczny to więc inaczej sztuka bycia poruszanym, bycia w ruchu stworzonym poprzez nasze wewnętrzne impulsy i podążanie ich twórczą kreacją. Tak prawdziwy ruch często jest wielkim zaskoczeniem zarówno dla osoby poruszającej się jak i dla jej świadka. Po sesji ruchowej zawsze następuje czas zmiany i przejścia do opisywania swoich doświadczeń, lub nadawania im formy wizualnej pracując z kolorami, gliną lub innymi metodami nadawania form plastycznych. Jest to proces refleksji podczas której osoba ruszająca się stara się znaleźć słowa na opisanie niewerbalnych doświadczeń w ruchu i podczas których świadek dzieli się także swoimi wrażeniami doświadczonego wizualnie ruchu i tego jak obserwowana całość doświadczeń kreuje rezonans i empatię pomiędzy współpracującymi osobami. Ta forma wrażliwej refleksji umożliwia dotarcie do podświadomych procesów umysłowych, a tym samym, do ich wewnętrznej integracji.

Praktykowany regularnie, Ruch Autentyczny usprawnia nasze funkcjonowanie psycho-somatyczne tak że czujemy się bardziej zintegrowani z własnym ciałem, rozumiemy jego funkcjonowanie wewnętrzne, a to pomaga nam się również lepiej zintegrować ze środowiskiem zewnętrznym i otaczającym nas światem. Praktyka Ruchu Autentycznego uczy nas również głębokiego szacunku dla własnego człowieczeństwa i rozwija własną umiejętność współczucia dla siebie, dla innych i dla otoczenia w którym żyjemy. 

Marie-Luise Oberem 

(tłumaczenie: Anna Peszke Dako)

Termin:

19-21 sierpnia 2016

Piątek – 16.00-19.00

Sobota – 10.00-18.00 (z 1,5 godzinną przerwą) 

Niedziela – 10.00-16.00 (z 1,5 – godzinną przerwą)

Koszt:

Wczesna rezerwacja – do 15 lipca 2016 – 430 złotych (z możliwością zaliczki 130 zł) i 380 złotych dla seniorów 60+

Rezerwacja po 15 lipca 2016 – 480 złotych i 430 złotych dla seniorów 60+

Formularz zgłoszeniowy:

http://www.dunami.pl/pl/kontakt/ 

Kontakt / Dodatkowe informacje / Pytania:

info@dunami.pl

DANE DO PRZELEWU:

AENIMAE ANNA PESZKE

PL42144011850000000004764137 

przelew z dopiskiem: RUCH AUTENTYCZNY SIERPIEŃ 2016

Lokalizacja:

STUDIO DUNAMI

ul. 17-tego PUŁKU PIECHOTY 1 (boczna Reformackiej)

35-020 RZESZÓW

Organizator warsztatów:

STUDIO DUNAMI – MOVEMENT | ARTS | WELLBEING

www.dunami.pl 

kontakt tel.: 606 371 763 

Prowadząca:

Marie-Luise Oberem – doktor psychologii, terapeutka tańcem i ruchem (Uniwersytet Kalifornijski), certyfikowana prowadząca Ruchu Autentycznego przez Zoe Avstreih (Center for the Study of Authentic Movement), psychoanalityk. Praktykowała wraz z Janet Adler oraz Bonnie Bainbridge Cohen (Body-Mind-Centering). Współpracuje z Instytutem Ruchu Autentycznego w Oakland, Kalifornia, założonego przez Neala Haze i Tina Stromsted. 

Maria posiada ponad 15 lat praktyki klinicznej w pracy z terapią ruchem w San Francisco, Nowym Jorku jak i Berlinie, jak również wieloletnie doświadczenie w pracy z terapią sztuką w Akademii Tańca w Rotterdamie, INTAT w Wiedniu czy na Uniwersytecie Central Lancashire w Anglii. Pomysłodawczyni i współorganizatorka pierwszej Międzynarodowej Konferencji Terapii Tańcem i Ruchem w Berlinie w 1994 roku w Nervenklinik Spanda. Była tancerka i choreografka, współprowadząca grupy Performance 99 w Nowym Jorku. 

Asysta | Organizacja | Tłumaczenie:

Anna Peszke-Dako – magister teatrologii (Amsterdam University, NL), magister tańca i edukacji somatycznej (University of Central Lancashire, UK z akredytacją ISMETA), pedagog somatyki ruchu, terapeutka ruchem, artystka sztuk performatywno-wizualnych, tancerka, producentka, anglistka, założycielka Studia Dunami,  Aenimae Productions oraz Teatru Tańca aThea

—-

Warsztat będzie tłumaczony na język polski. 

Zapraszamy wszystkie osoby (dorosłe) bez względu na doświadczenie w pracy z ruchem i bez ograniczeń wiekowych. 

Czekamy na Twoje zgłoszenie!