Image Image Image Image Image

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Na świąteczny czas życzymy odkrywania w sobie i w innych światła.

Tańczcie ze swoim światłem – niech będzie pięknie i jasno.

Dobrych spotkań z sobą i z innymi – w cieple, szczerości, miłości.

Ekipa DUNAMI

lightdance

Fot: https://signsoflight.ericpare.com/

Szkolenie “W kręgu rytmiki i tańca”

DSC_9802

Motto: „Marzę o takim wychowaniu muzycznym, w którym samo ciało odgrywałoby rolę pośrednika między dźwiękami i myślami, i stałoby się bezpośrednim instrumentem zdolnym do wyrażania naszych uczuć.”

Emil Jaques-Dalcroze

Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „DUNAMI” oraz „Holinga” wraz Etno.wirownią zapraszają na kolejną (szóstą już) edycję szkolenia „W kręgu rytmiki i tańca”. Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, także dla animatorów, dla osób prowadzących zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne, terapeutów, jak również dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie ma na celu zarówno przedstawienie gotowych scenariuszy zajęć, jak również zainspirowanie do tworzenia własnych kreatywnych form zajęć, rozwijanie wyobraźni pedagogicznej i terapeutycznej.

Zakres wiedzy przekazywany podczas szkolenia będzie się różnił od wcześniejszych edycji, zostaną zaprezentowane nowe opracowania i nowe tańce oraz propozycje ćwiczeń.

Szkolenie zostanie podzielone na dwie części.

1. Pierwsza część będzie miała charakter związany z rytmiką i zajęciami muzyczno-ruchowymi.

Zaprezentowane zostaną układy ruchowe i ruchowo-przestrzenne do utworów muzyki poważnej, piosenek, nadające się do wykorzystania podczas różnych uroczystości.

Tę część szkolenia poprowadzi Urszula Cebula- nauczyciel rytmiki w szkole muzycznej.

Każdy uczestnik otrzyma: nuty, opis układów ruchowych poznawanych utworów, płytę z nagranymi utworami oraz piosenkami w wersji z głosem i bez głosu. Prezentowane zagadnienia dotyczą każdej grupy wiekowej – przedstawione będą wersje prostsze i trudniejsze. Zajęcia potrwają 2 godziny.

Urszula Cebula – od 14 lat pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej w Kolbuszowej. Przez 5 lat pracowała w przedszkolach. Jest autorką dwóch zeszytów piosenek dla dzieci, wydanych przez wydawnictwo muzyczne „Contra”, współautorką książek „ Materiały pomocnicze dla nauczycieli rytmiki z kształceniem słuchu”, „Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia słuchu z audycjami” wydanym przez Centrum Edukacji Artystycznej w 2014 r, podstaw programowych i programów nauczania do „Podstaw kształcenia słuchu” i „Kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi”, opublikowanych na stronach CEA. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli rytmiki z całej Polski.

2. Druga część szkolenia będzie związana z tańcami w różnych stron świata oraz elementami muzykoterapeutycznymi.

W tej części uczestnicy nauczą się kilku tańców zróżnicowanych pod względem tempa, nastroju, charakteru. Choreografia prezentowanych tańców bazować będzie na tańcach tradycyjnych z różnych stron świata (w tym na tańcach polskich).

W części muzykoterapeutycznej podczas praktycznych ćwiczeń zaprezentowany zostanie wpływ muzyki na nastrój człowieka oraz przedstawione zostaną możliwości wykorzystania muzyki w działaniach ruchowych i innych. Zostaną wykorzystane także elementy dramy.

Działania muzykoterapeutyczne służą ułatwieniu komunikacji z samym sobą i z grupą, polepszeniu procesu uczenia się, a także mobilizują siły witalne, stwarzają możliwość ekspresji emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej. Z badań wynika, że uczestnicy sesji muzykoterapeutycznych rozwijają swój potencjał twórczy.

Uczestnicy dostaną krótki skrypt zawierający opis ćwiczeń i tańców wraz z muzyką w plikach mp3. Zajęcia potrwają 2 godziny.

Zajęcia poprowadzi Marta Berdel-Dudzińska – pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich, muzykoterapeuta, nauczyciel akademicki. Jest członkiem – założycielem stowarzyszenia Towarzystwo Akademickie “Creator” mającego siedzibę w Rzeszowie. Twórca organizacji „Etno.wirownia”.Od listopada 2015 prowadzi własną firmę „Holinga”(w tym „Etno.wirownia”). http://www.holinga.pl. Prowadzi zajęcia z tańców etnicznych w Akademii 50 Plus oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rzeszowie oraz w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, także zajęcia otwarte dla wszystkich „Wieczory Tańca Etnicznego”, jak również zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego, ściśle współpracuje ze Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „Dunami” w Rzeszowie. www.dunami.pl. Współpracuje jako muzykoterapeuta z Regionalnym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II w Rzeszowie (Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży). Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną w Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łące prowadzonym przez „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku”. Przygotowują razem inscenizacje muzykoterapeutyczne choreoterapeutyczne oparte na naturalnym ruchu i improwizacji. Gra na pianinie – absolwentka Ogniska Muzycznego w klasie fortepianu. Śpiewa. Interesuje się dramą, ruchem autentycznym, terapią tańcem i ruchem, kulturą tradycyjną, etnografią. W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” organizowane przez Wydział Muzyki oraz Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka Pracy Dyplomowej pt. „Ludowa zabawa taneczna jako forma uczestnictwa w kulturze tradycyjnej – konteksty współczesne. Scenariusz współczesnej potańcówki w oparciu o tradycyjne tańce i zabawy z Pogórza Gorlickiego”, Rzeszów 2015, napisanej pod kierunkiem mgr inż. Aliny Kościółek-Rusin na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

* * * * * * * * *

Forma warsztatowa, podczas której uczestnicy wykonują ćwiczenia przeznaczone dla dzieci- zapewni poznanie procesu nauki i dobrą zabawę

Obowiązuje wygodny strój i obuwie – najlepiej baletki. Proszę wziąć ze sobą wodę mineralną.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Termin:

22 października 2016 (sobota), od 11.00 do 16.30 (30 min – przerwa obiadowa)

Miejsce:
STUDIO DUNAMI
ul. 17-tego PUŁKU PIECHOTY 1 (boczna Reformackiej)
35-020 RZESZÓW

Opłata: 120 zł od osoby

ZGŁOSZENIA:

Proszę zgłaszać się mailowo na adres podany poniżej lub telefonicznie. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

W zgłoszeniu prosimy także podać, z jaką grupą wiekową pracujecie Państwo na co dzień.

Koordynator warsztatów:

Marta Berdel-Dudzińska

mardudzi@wp.pl

795 48 71 75

Zgłoszenia – do 13.10.2016

Termin wpłaty – 13.10.2016

Dane do przelewu:

„Holinga” Marta Berdel-Dudzińska

Ul. Krynicka 2/20, 35-505 Rzeszów

22 1050 1562 1000 0091 1123 5181

ING Bank Śląski

W tytule przelewu prosimy podać: „Rytmika październik 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika”

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wniesienie opłaty w formie przelewu PRZED SZKOLENIEM!

W celu Państwa sprawnej obsługi bardzo prosimy o przemyślenie wszelkich spraw formalnych przed szkoleniem i przedstawienie swoich oczekiwań w tym względzie np. wymogi odnośnie faktury itp.

Post scriptum …

Z obserwacji dnia codziennego wynika, że współcześni rodzice są tak bardzo zapracowani. Po pracy dużą część czasu w domu poświęcają obowiązkom domowym. Często sytuacja wygląda też tak, że dziecko najczęściej widzi swoich rodziców zapatrzonych w swoje telefony komórkowe, laptopy czy tablety. Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi dziecka.

Realia są takie, że dziecko w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym spędza w przedszkolu czy w szkole znaczną część dnia. Jest to czas, w którym dziecko może zdobyć wiele umiejętności, jest to bardzo ważny czas rozwoju różnych kompetencji.

Nauczyciel na tym etapie edukacji ma ogromne możliwości oddziaływania na rozwój i wychowanie powierzonych mu uczniów. Dlatego nie jest obojętne, kto zostaje wychowawcą w przedszkolu i w nauczaniu początkowym, jakimi cechami osobowymi się charakteryzuje, jakie posiada kwalifikacje pedagogiczno-psychologiczne i umiejętności dydaktyczne oraz jakie są jego kompetencje moralne i intelektualne.

Wydaje się zatem, że zdobywanie przez nauczycieli nowych umiejętności, kreatywnych sposobów oddziaływania na dzieci, pracy z nimi i umiejętności prowadzenie rozwijających zabaw to kluczowa sprawa we współczesnym świecie.

Zatem zapraszamy serdecznie:)

******************

Szkolenie: “Ciało w żywiole ruchu – podstawy wyobraźni kinetycznej”
 
Centrum Sportu i Rekreacji UR, Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „DUNAMI” oraz Etno.wirownia zapraszają na cykl trzech szkoleń z zakresu edukacji somatycznej. Cykl ten został zainspirowany żywiołami. Zachęcamy do udziału w całym cyklu szkoleniowym, można także uczestniczyć w poszczególnych jego częściach.
Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dla animatorów, dla osób prowadzących zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne, taneczne, jak również dla wszystkich zainteresowanych tematyką ruchu w edukacji,
w szczególności dla rodziców pragnących twórczo wychowywać swoje dzieci.
 
Szkolenie ma na celu zarówno przedstawienie propozycji scenariuszy zajęć, jak również zainspirowanie do tworzenia własnych kreatywnych form zajęć, rozwijanie wyobraźni w zakresie pedagogiki ruchu, wyobraźni kinetycznej i edukacji somatycznej.
 
MOTTO: „Od dawna wiadomo o związkach żywiołów i zmysłów. (…)
Ziemia jest plastyczna, zmysłowa, pachnie, poddaje się działaniom jak rzeźba, zmienia się pod stopami – odpowiada tancerzom na ich ruchy lub przeciwnie stawia opór, brudzi ciała, łączy się
z ludzkim potem. (…)” A. Rembowska, „Teatr Tańca Piny Bausch”.
 
Część 1. “Ruch w żywiole ziemi i wody” – 18 czerwca 2016
Część 2. “Ruch w żywiole powietrza i ognia” – 23 lipca 2016
Część 3. “Fuzja żywiołów – poszukiwanie połączeń między żywiołami, połączeń w ciele i między ludźmi” – 27 sierpnia 2016
 
Część 1. OPIS
 
“Ruch w żywiole ziemi i wody” – część ta zostanie podzielona na dwie uzupełniające się sesje.
 
Sesja 1.
Prowadzenie Anna Peszke-Dako
 
Program:
Sesja poranna szkolenia będzie poświęcona wprowadzeniu do zagadnień i podstaw somatyki ruchu w oparciu o pracę z tematyką żywiołów oraz poszerzeniu wiedzy na temat między-kulturowej historii i konceptualizacji żywiołów a ich relacją z ciałem i ruchem.
Poznamy również praktyczne związki między elementami ziemi i wody a funkcjonowaniem naszej psychiki i psychomotoryki poprzez doświadczanie i pracę z elementami otwartej zabawy, psychologicznych mechanizmów projekcji, wizualizacji twórczej i aktywnej wyobraźni, która dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest codzienną rzeczywistością, dla dorosłych natomiast może być edukacyjnym wyzwaniem. Poprzez selekcję praktycznych ćwiczeń ruchowych doświadczymy związku między żywiołami a podstawowymi zagadnienia somatycznymi, jak na przykład bardzo ważna dla dzieci w różnym wieku komunikacja kinetyczna (komunikacja niewerbalna), relacja ciała w ruchu do stanu emocjonalnego czy promocji kreatywnego myślenia oraz poznamy siłę własnego doświadczania w odbieraniu i interpretowaniu świata zewnętrznego
w którym wzrastamy, wychowujemy się i żyjemy.
Poprzez proste ćwiczenia ruchowe wykonywane indywidualnie, w parach i grupie dowiemy się również jak praca z tematyką żywiołów pomoże nam i naszym podopiecznym funkcjonować
w pełni zarówno jako jednostka (w procesie wczesnej indywidualizacji) oraz jako część grupy, bez kreowania sztucznych schematów interakcyjnych, i jak naturalność ‘żywiołowa’ wpływa na nasze samopoczucie i przynależność środowiskową. Poznamy elementy wizualizacji, improwizacji ruchowej i refleksji somatycznej. Zajęcia potrwają 2 godziny.
 
Zajęcia prowadzi Anna Peszke Dako – teatrolog (MA Amsterdam University, NL), pedagog tańca
i somatyki ruchu (MA University of Central Lancashire, UK z akredytacją ISMETA), dramaturg tańca współczesnego, artystka sztuk performatywno-wizualnych, założycielka Studia Ruchu
i Edukacji Somatycznej DUNAMI w Rzeszowie, jak również międzynarodowo działającej firmy Aenimae Productions (www.aenimae.eu) i Teatru Tańca aThea. Często współtworzy z innymi artystami jako producentka, tancerka, edytorka i scenografka a jej produkcje Aenimae pokazywane były już parokrotnie na międzynarodowych festiwalach filmów tańca. Obecnie prowadzi własną praktykę terapii tańcem i ruchem (www.dunami.pl) oraz organizuje i prowadzi różnorodne warsztaty i szkolenia taneczno-ruchowe w kraju i za granicą. Jest też aktywną uczestniczką życia kulturalno-artystycznego oraz wielorakich warsztatów szkoleniowych z szerokim doświadczeniem w pracy z wszystkimi grupami wiekowymi: dziećmi, dorosłymi oraz seniorami.
 
 
 
Sesja 2.
Prowadzenie – Marta Berdel-Dudzińska
 
Program:
Sesja popołudniowa będzie związana z tańcami etnicznymi z różnych stron świata oraz elementami muzykoterapeutycznymi.
Uczestnicy nauczą się kilku tańców zróżnicowanych pod względem tempa, nastroju, charakteru. Choreografia prezentowanych tańców bazować będzie na tańcach tradycyjnych
z różnych stron świata (w tym na tańcach polskich). Tańce etniczne związane będą z żywiołem ziemi i wody.
W części muzykoterapeutycznej podczas praktycznych ćwiczeń zaprezentowany zostanie wpływ muzyki na nastrój człowieka oraz przedstawione zostaną możliwości wykorzystania muzyki w działaniach ruchowych i innych. Ćwiczenia z zakresu muzykoterapii wraz z propozycjami metod relaksacyjnych opartych na wizualizacji związane będą z wiodącymi w tej części szkolenia żywiołami.
Działania muzykoterapeutyczne służą ułatwieniu komunikacji z samym sobą i z grupą, polepszeniu procesu uczenia się, a także mobilizują siły witalne, stwarzają możliwość ekspresji emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej. Z badań wynika, że uczestnicy sesji muzykoterapeutycznych rozwijają swój potencjał twórczy.
 
Uczestnicy dostaną drogą mailową krótki skrypt zawierający opis ćwiczeń i tańców wraz z muzyką w plikach mp3. Zajęcia potrwają 2 godziny.
 
Zajęcia poprowadzi Marta Berdel-Dudzińska – prawnik, muzykoterapeuta (muzykoterapia – Certyfikat MEN -37/MUZ/), nauczyciel akademicki, członek – założyciel stowarzyszenia Towarzystwo Akademickie “Creator” mającego siedzibę w Rzeszowie, prowadzi zajęcia z tańców etnicznych w Akademii 50 Plus oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rzeszowie. Założycielka nieformalnej grupy inicjatywnej „Etno.wirownia”. W portalu Facebook prowadzi społeczność „Historia tańca.” Interesuje się tradycyjnymi tańcami z Polski i innych krajów świata.
Tańczy oraz prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łące prowadzonym przez „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku”.
W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” organizowanych przez Wydział Muzyki oraz Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
* * * * * * * * *
 
Forma warsztatowa, podczas której uczestnicy wykonują ćwiczenia przeznaczone dla dzieci- zapewni poznanie procesu nauki i dobrą zabawę, co posłuży także własnemu rozwojowi.
Obowiązuje wygodny strój i obuwie – najlepiej baletki lub skarpetki. Proszę wziąć ze sobą wodę mineralną.
 
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Materiały – opisy i muzyka będą dostępne w formie elektronicznej (szczegóły organizacyjne dotyczące udostępniania omówione zostaną w trakcie szkolenia).
 
Termin:
18 czerwca 2016 (sobota), od 10.30 do 15.00 (30 min – przerwa obiadowa)
 
Miejsce:
Sala Seminaryjna oraz sala taneczna w Centrum Sportu i Rekreacji UR przy ul. Ćwiklińskiej 2, pierwsze piętro.
 
Opłata: 90 zł od osoby za pojedynczy warsztat.
Opłata całościowa: 220 zł
 
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przez stronę:
http://www.dunami.pl/pl/kontakt/
(zakładka “Kontakt i Zapisy”)
W zgłoszeniu prosimy także podać, z jaką grupą wiekową pracujecie Państwo na co dzień.
 
Koordynator warsztatów:
Marta Berdel-Dudzińska
mardudzi@wp.pl
795 48 71 75
 
Zgłoszenia – do 10.06.2016
 
Zgłoszenia przez stronę:
http://www.dunami.pl/pl/kontakt/
Zakładka “Kontakt i zapisy”
 
 
Termin wpłaty – do 10.06.2016
 
Dane do przelewu:
“Holinga” Marta Berdel-Dudzińska
Ul. Krynicka 2/20, 35-505 Rzeszów
22 1050 1562 1000 0091 1123 5181
ING Bank Śląski
 
W tytule przelewu prosimy podać: „Somatyka szkolenie 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika”

Terapia Tańcem REKLAMA małaScreen Shot 2015-09-21 at 19.42.41

……….

KTO MÓWI, ŻE LATO TO CZAS LENISTWA…

DUNAMI OCIERA WŁAŚNIE POT Z CZOŁA PO WIELKIEJ WSPANIAŁEJ PRZYGODZIE LETNIEJ Z MOMO!

Z przyjemnością dzielimy się z wami naszymi pamiątkami z tegorocznej półkolonii artystycznej w studio!

Koniecznie też musicie oglądnąć nasze wakacyjne dzieło – filmową opowieść o MOMO – pełną przygód z kamerą, zabawy i oczywiście pomysłowej improwizacji! (w zakładce NA WIZJI czyli na naszym kanale YouTube!)

Mamy nadzieje, że znajdziecie dla nas CZAS!

PICTURES

STILLS

:) :) :)

————————————-

UWAGA UWAGA! :)

Z PRZYJEMNOŚCIĄ ZAWIADAMAMY, ŻE STUDIO DUNAMI ROZPOCZYNA NABÓR WSZYSTKICH CHĘTNYCH DZIECI (7-14LAT) DO SPĘDZENIA Z NAMI WIELKIEJ PRZYGODY LETNIEJ W MIEŚCIE!

LATO Z DUNAMI

TO DWU-TYGODNIOWA PÓŁKOLONIA ARTYSTYCZNA PODCZAS KTÓREJ BĘDZIEMY PRZYGOTOWYWAĆ WYJTKOWY SPEKTAKL ULICZNY POD TYTUŁEM:

‘MOMO’

MOMO plakat

ZAPISY TRWAJĄ DO KOŃCA CZERWCA 2015!

ZAPRASZAMY!

…………

RÓŻNE OBLICZA TAŃCA I RUCHU, ZAPACH I WYJĄTKOWY SMAK ZDROWYCH ZIOŁOWYCH HERBAT Z OKRASĄ FILMU I KWIATÓW – TAKI BYŁ NASZ ROZPIESZCZAJĄCY ZMYSŁY DZIEŃ KOBIET W STUDIO DUNAMI. 
DZIEKUJEMY SERDECZNIE ZA ODWIEDZINY ZIELARNI LAWENDA ORAZ KWIACIARNI ANES ORAZ WSZYSTKIM NASZYM GOŚCIOM ZA SPĘDZONY RAZEM WIECZÓR I DO SZYBKIEGO ZOBACZENIA NA INNYCH NADCHODZĄCYCH WARSZTATACH I ZAJĘCIACH W STUDIO!
ZAPRASZAMY! 

DZIEN KOBIET2015

———

2-plakat-A2

z pachnącym upominkiem od:

logo anes (kwiaciarnia)

DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY!

————-

NAJBLIŻSZE WARSZTATY:

KROK ZERO

medytacja w ruchu i improwizacja ruchowa 

Warsztaty ruchu intuicyjnego, improwizowanego z elementami tańca butoh dla osób dorosłych (od 16 roku życia).

Zapraszamy 21 lutego w godzinach 10:00 – 14:00.

Koszt warsztatów: 50 zł

Konieczne wcześniejsze zapisy: joannazmilanowka@gmail.com

Wszelkie informacje: 512103504

Warsztaty będą okazją do zapoznania się z tą metodą pracy i jej możliwościami:

samopoznanie i poprawa kontaktu z własnym ciałem, świadomość ciała

oddziaływanie arteterapeutyczne, relaksacyjne, harmonizujące

potencjał performatywny, artystyczny.

 Możliwy dalszy rozwój wydarzeń. 

Prowadzi Joanna Sarnecka – antropolog kultury, na co dzień działa na pograniczu teatru, storytellingu i tańca. Od kilku lat zajmuje się m.in. tańcem butoh. Prowadzi grupę Opowieści z Walizki. Autorka i aktorka w spektaklach m.in. „Uziemione”, „Czarna Mańka, królowa przedmieścia”, „Spódnica ze wszystkich kwiatów świata”, „Mamuna, czyli baba – dziwo”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

joanna sarnecka

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

………………….

Wieczory Tańca Etnicznego w STUDIO DYNAMIKI TWÓRCZO-ROZWOJOWEJ „DUNAMI”

„Taniec budzi nasze ciało oraz drzemiącą w nim moc i duszę”.

Colin Harrison 

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach, podczas których dla przyjemności uczymy  się tańczyć tańce tradycyjne (i nie tylko) z różnych stron świata.

Tańce etniczne są okazją do wspólnej zabawy i relaksu przy pięknej muzyce.
Przywracają witalność i radość życia. Zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy lubią tańczyć.
W kręgu lub w korowodach wybieramy się w podróż po różnych zakątkach świata – tańczymy tańce m.in. bułgarskie, rumuńskie, serbskie, greckie, tureckie, macedońskie, rosyjskie , żydowskie, także polskie. Nie trzeba umieć tańczyć i nie trzeba mieć partnera. Przypływ dobrego humoru oraz podwyższony poprzez taniec poziom endorfin – zwanych hormonami szczęścia – gwarantowane!:) 

Wystarczy wziąć ze sobą wygodne ubranie, wygodne buty oraz wodę mineralną.
Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek i płeć.

Korzyści płynące z zajęć tanecznych

Ruch i taniec mają działanie terapeutyczne. Gdy poruszamy się do rytmu muzyki, odnosimy różnorodne korzyści – na poziomie fizycznym, chemicznym i psychicznym.  Podczas tańca w naszym organizmie wytwarzane są endorfiny – neuroprzekaźniki (zwane „hormonem szczęścia”), które powodują doskonały nastrój, wprowadzają w stan euforii, stymulują również pozytywną energię.

Oczywiście w tańcu pracują mięśnie nóg, brzucha czy ramion. Dzięki temu stają się one bardziej elastyczne i wzmacniają się. Poprawia się krążenie krwi w organizmie. Wydzielają się adrenalina i noradrenalina, które powodują, że czujemy się lepiej. Endorfiny, zaś działają ponadto przeciwbólowo. 

Taniec ma dobroczynny wpływ także na nasz układ kostny. Kiedy się ruszamy, sprawiamy, że nasze stawy stają się bardziej “naoliwione”, co zapobiega schorzeniom reumatycznym. Poza tym wzmacniamy kręgosłup i naturalnie pogłębiamy nasz oddech. Organizm pobiera więcej tlenu i szybciej się oczyszcza. 

Ćwiczenia fizyczne zwiększają masę kości i zapobiegają osteoporozie, a przede wszystkim przez poprawę ogólnej sprawności zapobiegają upadkom. Badania densytometryczne wykazały, że po roku ćwiczeń masa kości może się zwiększyć o ponad 3%.

Taniec a osteoporoza

Ćwiczenia są zdecydowanie najlepszą formą leczenia osteoporozy obok leczenia farmakologicznego; wpływają ponadto korzystnie na układ krążenia, oddychania. 

Wiemy, że masz bardzo mało czasu i że zajmują cię bardzo ważne sprawy. Ale nikt nie zrobi ćwiczeń za Ciebie. Ćwiczeń nie da się kupić, ani zażyć w tabletce. 

Ruch zastępuje wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu!

Ćwiczenie niekoniecznie musi być swoistą karą za grzechy. Można połączyć je z przyjemnością, wykonując ćwiczenia fizyczne np. w formie tańca. Taniec znakomicie stymuluje tworzenie kości i poprawia ogólną sprawność poprzez rytmiczne obciążanie kończyny. Muzyka i taniec nie mniejsze znaczenie mają dla samopoczucia, dając ukojenie i przełamując barierę osamotnienia.

Zawiruj z nami, bo taniec pomaga rozładować stresy i wyrażać emocje, a to wszystko ma ogromny wpływ na nasze ciało.

Instruktorka

mgr Marta Berdel-Dudzińska

Muzykoterapeuta i prawnik. Kolekcjonuje tańce etniczne. Posiada przygotowanie muzyczne i taneczne.

- Ukończyła Ognisko Muzyczne w klasie fortepianu

- brała udział w różnorodnych warsztatach tańców etnicznych  i zrealizowała liczne projekty ;

- Prowadzi Rzeszowski Klub Tańca Etnicznego (przy klasztorze Ojców Dominikanów w Rzeszowie)

-  Słuchaczka podyplomowych studiów choreograficznych na Uniwersytecie Rzeszowskim (w trakcie).

Termin: wtorki od 18.00-19.00

Odpłatność:  jednorazowe wejście – 12 zł od osoby. 

Karnety miesięczne: luty 40 zł, marzec 50 zł, kwiecień 40 zł, maj 40 zł, czerwiec 50 zł.

Pierwsze zajęcia: 3 lutego 2015

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Więcej informacji na:

 www.etnowirownia.pl
tel. 795 48 71 75
 

Profil Facebook – hasło: Etno.wirownia

Obraz1

Marta BD

………………………………………

………………………………..

DZIEŃ OTWARTY W STUDIO DUNAMI – 21.11.2014 

organizowany w ramach spotkania

Zdrowie z Natury 

BAHATI KLUB ODNOWY I ROZWOJU CZŁOWIEKA

www.bahati.org.pl

OTWARTY WARSZTAT:

TANIEC ZDROWOTNY czyli PRACA Z RUCHEM I EKSPRESJĄ to warsztat twórczych poszukiwań psycho-somatycznych bazowany na wsłuchiwaniu się w wewnętrzne komunikaty własnego ciała oraz uwalnianiu i wyrażaniu ich za pomocą ekspresji ruchu i myśli. 

21.11.2014 GODZ. 16.00-17.30 UL. HETMAŃSKA 4 RZESZÓW

Microsoft Word - Document4.docx

Zdrowie z Natury Warsztaty

…………

JUŻ OD LISTOPADA 2014 w DUNAMI WITAMY DODATKOWY WACHLARZ ZAJĘĆ – CZYLI ZAJĘCIA Z bodyART ORAZ PILATES.

ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE PRZEZ KASIĘ TWARDZIK Z KASIA TWARDZIK STUDIO. 

kasia

TERMINY ZAJĘĆ:

WTOREK: 9.00 ORAZ 20.00

CZWARTEK: 9.00 ORAZ 18.30

POWITAJ SWÓJ DZIEŃ Z KASIĄ W STUDIO DUNAMI! 

ZAPRASZAMY

więcej informacji na

www.kasiatwardzik.pl